Hitit Tabletlerinin Yapay Zekâ Tarafından Okunması

Sektör:
bigeder hakında

Bidgeder, topluma değerler kazandırma ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirme amacı güden bir kuruluştur. Misyonu, bireylerin üretken, şeffaf, eleştiriye açık, duyarlı, güvenilir, işbirliğine açık, değişime hazır ve aktif vatandaşlar olmalarını sağlamak üzerine odaklanmıştır. Aynı zamanda, farklı kültürlere karşı önyargıları kırmak, bireyleri karşılıklı iletişim ve kültürlerarası öğrenme konularında teşvik etmek, gençlerin düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak tanımak gibi hedefleri bulunmaktadır. Bidgeder, bilimsel politikaların geliştirilmesini teşvik ederken, uluslararası projelerde yer alacak bireyleri destekleyip yönlendirmeyi amaçlamakta ve çevre bilincini artırarak çevreye saygılı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

5000
+
Proje geliştirme saati
100
+
Hitit tableti çözümlenmesi
15
+
Akdemisyen çalışması
3
✔︎
Proje ortaklığı

Zorluklar ve Hedefler

Geleneksel metin okuma yöntemleri, özellikle karmaşık ve elle yazılmış belgelerde sıkça karşılaşılan zorluklarla başa çıkmakta yetersiz kalıyordu. New Bilişim Teknolojileri olarak, projenin zorluklarını anlayarak, yapay zeka tabanlı özel bir çözüm geliştirmeye karar verdik. Temel hedef, çeşitli biçimlerde yazılmış metinleri anlayabilen bir sistem oluşturmaktı.

Neler
yaptık ?

Yaptığmız web tabanlı yapay zeka çözümümüzle metin madenciliği ve doğal dil işleme teknolojilerini bir araya getirdik. Civi yazılarındaki metinleri anlama yeteneği kazandırdık. Geliştridğimiz yazılım, karmaşık el yazısı, değişik fontlar ve farklı dil yapılarına uyum sağlayabilen bir yapay zeka algoritması içermektedir. Bu sayede, belgelerdeki önemli bilgileri hızla tespit edebilmekte ve iş süreçlerini hızlandırdık.

Metin okuma ve anlama süreçlerini dönüştürerek, operasyonel verimliliklerini artırmalarına önemli bir katkı sağladık. Bu başarı, New Bilişim ‘in yapay zeka alanındaki öncü konumunu pekiştirmesine ve proje paydaşlarına rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanımıştır. Gelecekte yapay zeka çözümünün tüm yeteneklerini daha da genişleterek, başarı oranımızı dahada yukarı taşıyacağız.

hitit-tabletleri-yapay-zeka

Kazanımlar

Projede kullandığımız teknolojiler

JavaScript
Python
Node.JS
React
MsSQL
.Net Core
Yolo
C++
RabbitMQ

Bir başarı hikayesimi yazmak istiyorsunuz ?

case studies

See More Case Studies

İletişim

Kapsamlı yazılım çözümleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Sorularınızı yanıtlamaktan ve  ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

Avantajlarımız :
Çalışma adımlarımız neler ?
1

Size uygun bir zamanda bir görüşme planlıyoruz

2

Proje analizi ve ihtiyaçlar toplantısı yapıyoruz

3

Teklifimizi hazırlıyoruz

Ücretsiz Danışmanlık Planlama